| ☎ +380631058224| ✉ info@ukrprodteh.com

ДСТУ

 • ДСТУ Б В.2.8-38:2011 - Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови (ГОСТ 22685-89, MOD)

  ПЕРЕДМОВА

  1  РОЗРОБЛЕНО: ТОВ НТК "Будстандарт"

  Розробники: А. Бобко; О. Бобунова;О. Бобунов; Г. Желудков(науковий керівник)

  • ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 29.12.2011 р. № 404, чинний з 2012-12-01
  • Національний стандарт відповідає ГОСТ 22685-89 "Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

  Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

  Переклад з російської (ru)

  • ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22685-89)
  • Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення" відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.8 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент"

   

  ЗМІСТ

  Національний вступ.

  Додаток А до Національного вступу

  "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 22685-89 "Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови"

  ГОСТ 22685-89 "Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови".

  1 Технічні вимоги.

  2 Приймання.

  3 Методи контролювання.

  4 Транспортування і зберігання.

  5 Вказівки щодо використання.

  6 Гарантії виробника.

  Додаток 1 - Визначення відхилів від площинності відносно кутових точок та увігнутості (опуклості) внутрішніх поверхонь форм.

  Додаток 2 - Визначення відхилів від перпендикулярності внутрішніх поверхонь   форм.

  Посилання на нормативно-технічні документи.


  НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

  Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і  регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 22685-89 "Формы для изготовления  контрольных образцов бетона. Технические условия".

  Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

  Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

  Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у чинних національних нормативних документах та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

  У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2012 р. міждержавні стандарти.

  Супровід цього стандарту здійснює ТК 309 "Будтехнології".


  ДОДАТОК А

  до національного вступу

  (довідковий)

  Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 22685-89 "Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови"

  Міждержавні НД, прийняті

  до 1992 року

  Відповідні національні НД

  (станом на 01.01.2012 р.)

  ГОСТ 8.326-78 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

  ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

  ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

  Чинний

  ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы. Технические требования и обозначения

  Чинний

  ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

  Чинний

  ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО

  4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

  Чинний

  ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

  Чинний

  ГОСТ 10-88 Нутромеры микрометрические. Технические условия

  ДСТУ ГОСТ 10:2009 Нутромеры микрометрические. Технические условия (ГОСТ 10-88, IDT)

   

  Міждержавні НД, прийняті

  до 1992 року

  Відповідні національні НД

  (станом на 01.01.2012 р.)

  ГОСТ 162-80 Штангенглубиномеры. Технические условия

  ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (ГОСТ 162-90, IDT)

  ГОСТ 166-80 Штангенциркули. Технические условия

  ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

  ГОСТ 380-88 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

  ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

  ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

  ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT)

  ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

  ДСТУ ГОСТ 577:2009 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия (ГОСТ 577-82, IDT)

  ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

  Чинний

  ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия

  Чинний

  ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

  Чинний

  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

  Чинний

  ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

  Чинний

  ГОСТ 4784-74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

  ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

  ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

  Чинний

  ГОСТ 8026-75 Линейки поверочные. Технические условия

  ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

  ГОСТ 9378-75 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

  ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

   

  Міждержавні НД, прийняті

  до 1992 року

  Відповідні національні НД

  (станом на 01.01.2012 р.)

  ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

  Чинний

  ГОСТ 10180-89 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

  ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

  ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

  Чинний

  ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

  ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

  ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

  Чинний

  ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

  Чинний

  ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры

  Чинний

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР

   ФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

  КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ БЕТОНУ

  Технічні умови

  ГОСТ 22685-89

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА

  Москва

  1  РОЗРОБЛЕНО:

  Науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут бетону й залізобетону (НИИЖБ) Держбуду СРСР

  Всесоюзний науково-дослідний інститут заводської технології збірних залізобетонних конструкцій і виробів (ВНИИжелезобетон) ВНВО "Союзжелезобетон" Держбуду СРСР Міністерство будівельного, дорожнього й комунального машинобудування СРСР Міністерство транспортного будівництва СРСР

  РОЗРОБНИКИ: Г. Митник,канд. техн. наук (науковий керівник); М. Бруссер,канд. техн. наук; В. Довжик,канд. техн. наук; С.Скрипка,канд. техн. наук; В. Кириченко; Г. Княжинський;В. Карпинський,канд. техн. наук; А. Капустін; Р. Колтовська; І. Нагорняк

  ВНЕСЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут бетону й залізобетону (НИИЖБ) Держбуду СРСР

  • ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Постанова Державного будівельного комітету СРСР від 19.06.1989 р. № 100
  • НА ЗАМІНУ ГОСТ 22685-77

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР

  ФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ БЕТОНУ 

  MOULDS FOR MAKING CONTROL SPECIMENS OF CONCRETE

  Технічні умови    

  Чинний від1990-01-01

  Цей стандарт поширюється на форми, призначені для виготовлення контрольних зразків (далі - зразків) з бетонів усіх видів.

  1 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1.1Форми повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту й технологічної документації за робочими кресленнями, затвердженими у встановленому порядку.

  1.2   Основні параметри й розміри

  1.2.1Форми підрозділяють на типи:

  ФК - для виготовлення зразків у вигляді куба (рисунок 1);

  ФП - для виготовлення зразків у вигляді призми (балочки) (рисунок 2);

  ФЦ - для виготовлення зразків у вигляді циліндра (рисунок 3);

  ДСТУ Б В.2.8-38:2011 - Форми для виготовлення контрольних зразків бетону - рисунок 1

  ДСТУ Б В.2.8-38:2011 - Форми для виготовлення контрольних зразків бетону - Рисунок 2 та 3

  1.2.2Форма типу ФК виготовляють одно- і двомісними.

  Варіанти двомісних форм (а, б) наведені на рисунку 1.

  Примітка. Допускається випускати тримісні форми типу ФК для кубів з довжиною ребра 100 мм, при цьому в кожній чзаордучницйі форми повинна бути, як правило, однакова кількість граней, що стикаються із зовнішнім середовищем. Варіант такого виконання форми наведений на рисунку 1 в.

  1.2.3 Умовна познака (марка) форми складається з літерно-цифрових груп, розділених дефісом.

  Перша група містить познаку типу форми.

  Друга група, позначена цифрами, містить довжину ребра куба, основи призми або діаметр циліндра в міліметрах.

  Приклад умовної познаки:

  Двомісна форма для виготовлення контрольних зразків у вигляді куба з довжиною ребра 100 мм:

  2ФК-100

  Одномісна форма для виготовлення зразків у вигляді призми з довжиною ребра основи 150 мм:

  ФП-150

  Те саме, для виготовлення зразків у вигляді циліндра діаметром 200 мм:

  ФЦ-200

  1.2.4 Основні параметри й розміри форм повинні відповідати зазначеним у таблиці й на рисунках 1-3.

   

  Марка форми

  Розміри, мм

  Маса форми, кг, не більше

  a(d)

  l

  h

  сталевої

  з алюмінієвих сплавів

  1ФК-150

  150

  -

  -

  8,0

  3,5

  1ФК-200

  200

  -

  -

  15,5

  -

  1ФК-300

  300

  -

  -

  35,0

  -

  2ФК-100

  100

  -

  -

  7,5

  3,0

  ФП-100

  100

  400

  -

  12,5

  -

  ФП-150

  150

  600

  -

  28,0

  -

  ФП-200

  200

  800

  -

  60,0

  -

  ФЦ1-100

  100

  -

  200

  5,0

  -

  ФЦ-150

  150

  -

  300

  8,0

  -

  ФЦ-200

  200

  -

  400

  22,0

  -

  ФЦ-300

  300

  -

  600

  45,0

  -

  Примітка1. Допускається виготовляти форми для зразків розмірами, що відрізняються від наведених у таблиці, якщо вони передбачені ГОСТ 10180.

  Примітка2. Допускається виготовляти форми для зразків іншої конфігурації, передбачених ГОСТ 10180, за технічними умовами.

  1.3Характеристики

  1.3.1Вимоги до конструкції

  1.3.1.1Конструкція форми повинна забезпечувати:

  • розміри зразків відповідно до ГОСТ 10180 протягом усього строку експлуатації;
  • надійність кріплення до вібромайданчика;
  • виймання затверділих зразків без їх ушкодження;
  • складання й розбирання із застосуванням найпростіших пристосувань (гайкових ключів, воротків тощо);
  • взаємозамінність знімних елементів.
  • Конструкція форми повинна виключати можливість мимовільного ослаблення розбірних елементів при вібраційному впливі в процесі ущільнення бетонної суміші.
  • Форми слід виготовляти з мінімальної кількості розбірних елементів.
  • Форми, маса яких разом зі зразками перевищує 15 кг, повинні мати пристрої для підйому вантажозахватними пристосуваннями.

  1.3.2Вимоги до матеріалів

  1.3.2.1Форми виготовляють зі сталі марки Ст3 будь-якого способу розкислення згідно з ГОСТ 380 (крім знімних перегородок, що фіксують у пазах) або з алюмінієвих сплавів відповідно до ГОСТ 4784.

  Допускається виготовляти форми зі сталей інших марок, механічні характеристики яких не нижче марки Ст3.

  • Пристрої для стропування форм повинні виготовлятися зі сталі марки Ст3пс згідно з ГОСТ 380 або марки 20 згідно з ГОСТ 1050.
  • Швидкозношувані деталі форм (гайки, фіксатори, упори тощо), а також знімні перегородки, що фіксуються в пазах, повинні виготовлятися зі сталі з механічними характеристиками не нижче сталі марки Ст35 відповідно до ГОСТ 1050 з наступною термічною обробкою.
  • Допускається виготовляти форми з неметалічних матеріалів, що мають коефіцієнт лінійного розширення і витримують за 100 % відносної вологості тиск і температуру навколишнього середовища, °С:

  60 - при природному твердненні бетону;

  150 - при тепловій обробці бетону й атмосферному тиску;

  200 - при автоклавній обробці бетону.

  Водопоглинання неметалічних матеріалів не повинне бути більше 1% за масою протягом 24 год.

  1.3.3Вимоги до робочих поверхонь

  • На робочих поверхнях форм не допускаються тріщини, вм'ятини, напливи, риски.
  • Шорсткість бічних робочих поверхонь форм типу ФК Ra ≤ 3,2 мкм, а днищ і всіх робочих поверхонь форм типів ФП і ФЦ - Ra ≤ 25 мкм згідно з ГОСТ 2789.
  • Робочі поверхні форм слід виготовляти із цілого листа, при цьому форми типу ФЦ повинні мати, як правило, один стикувальний шов уздовж утворюючого циліндра.

  1.3.4Вимоги до точності виготовлення

  1.3.4.1 Граничні відхили внутрішніх лінійних розмірів зібраних форм не повинні перевищувати ±0,5% їх номінального значення й не повинні бути більше ±1 мм.

  1.3.4.2 Відхили від площинності щодо кутових точок і увігнутість (опуклість) робочих поверхонь форм, що утворюють опорні грані кубів, призм і циліндрів, не повинні бути більше 0,06 мм на 100 мм довжини.

  Примітка.У формах типу ФЦ за кутові приймають точки, розташовані на кінцях двох взаємно перпендикулярних діаметрів.

  • Відхили від перпендикулярності робочих поверхонь суміжних стінок форм типів ФК і ФП, а також опорних і бічних поверхонь типу ФЦ не повинні бути більше 0,5 мм на 100 мм довжини.
  • Відхили від прямолінійності утворюючого циліндра у формах типу ФЦ не повинні бути більше 0,06 мм на 100 мм довжини.
  • Зазори в місцях прилягання розбірних вузлів і деталей не повинні бути більше 0,2 мм, а перегородок - більше 0,4 мм.
  • Радіус сполук внутрішніх граней нерозбірних елементів форм не повинен перевищувати 2 мм.

  1.3.5    Вимоги до зварювання

  1.3.5.1 Типи й конструктивні елементи зварних з'єднань - згідно з ГОСТ 5264 і ГОСТ 14771.

  Зварювання виконують зварювальним дротом з фізико-механічними властивостями не нижче ніж у дроту СВ-08Г2С відповідно до ГОСТ 2246.

  Допускається виконувати зварювання електродами, фізико-механічні властивості яких не нижче ніж у електрода Э42 згідно з ГОСТ 9467.

  1.3.5.2При зварюванні не допускаються:

  • тріщини всіх видів і напрямків, розташовані в металі шва, по лінії сплавлення й в навколошовній зоні;
  • підрізи основного металу глибиною більше 0,5 мм при товщині металу до 6 мм і більше 1 мм - при товщині понад 6 мм;
  • скупчення дрібних пор і включень діаметром більше 0,5 мм при кількості пор в одному скупченні більше 10 шт. на 1 см2 поверхні шва.

  1.3.6Вимоги до захисних покриттів

  На всі неробочі поверхні форм і запасних частин повинне бути нанесене лакофарбове покриття не нижче VI класу згідно з ГОСТ 9.032, що задовольняє умови експлуатації групи У2 згідно з ГОСТ 9.104.

  Поверхні, підготовлені під покриття, повинні бути очищені не нижче 3-го ступеня очищення від окислів відповідно до ГОСТ 9.402.

  1.4   Комплектність

  У комплект форми, що поставляється підприємству-споживачу, повинні входити деталі:

  • привантага, що забезпечує тиск на бетонну суміш не менше 0,004 МПа (40 гс/см2);
  • кришки для герметизації форм;
  • сталеві перехідні пристрої для форм із алюмінієвих сплавів і неметалевих матеріалів, призначені для роботи на вібромайданчику з електромагнітним кріпленням, та інші комплектуючі, зазначені в замовленні споживача.

  Допускається за узгодженням виробника зі споживачем поставляти форми без комплектуючих деталей.

  1.5   Маркування

  1.5.1На зовнішню поверхню форми наносять:

  - товарний знак підприємства-виробника або його скорочене найменування;

  - марку форми;

  • порядковий номер форми за системою нумерації підприємства-виробника;
  • дату випуску;
  • познаку цього стандарту.
  • Маркувальні написи наносять тавруванням або іншим способом.
  • Знімні елементи форм (крім кріпильних деталей) повинні мати на неробочих поверхнях порядковий номер форми за системою нумерації підприємства-виробника.

  1.6Пакування

  1.6.1Форми й комплектуючі деталі повинні бути впаковані в дерев'яні ящики згідно з ГОСТ 23245. Маркування ящиків - відповідно до ГОСТ 14192.

  Допускаються інші види пакування (картон, плівка тощо), що забезпечують збереження форми в процесі транспортування.

  • Робочі поверхні форм і комплектуючих деталей перед упакуванням повинні бути законсервовані згідно з ГОСТ 9.014.
  • У кожне пакувальне місце повинна бути вкладена етикетка, що містить:
  • найменування й адресу підприємства-виробника;
  • найменування вищої організації;
  • товарний знак підприємства-виробника;
  • марку форм;
  • кількість форм у ящику;
  • дату випуску;
  • познаку цього стандарту.

  2 ПРИЙМАННЯ

  2.1Форми приймають поштучно за результатами вхідного, операційного й приймального контролю.

  • При вхідному контролі матеріалів установлюють їх відповідність вимогам 1.3.2.
  • При операційному контролі на технологічних постах установлюють відповідність виготовлених елементів форм вимогам 1.3.3, 1.3.6 і 1.5.
  • При приймально-здавальних випробуваннях проводять приймання форми на відповідність вимогам 1.3.1, 1.3.3-1.3.6, 1.4, 1.5.

  2.2   Періодичні випробування проводять на підприємстві-споживачі форм у процесі їх експлуатації на відповідність вимогам 1.3.4 через кожних 100 обертів, але не рідше одного разу на 6 місяців форм типу ФК і на 12 місяців - форм типів ФП і ФЦ.

  Форми після падіння, удару або ремонту підлягають обов'язковій позачерговій перевірці.

  2.3   Якщо при періодичних випробуваннях у процесі експлуатації відхили від площинності щодо кутових точок і увігнутості (опуклості) робочих поверхонь форм типу ФК перевищують 0,09 мм на 100 мм довжини на одній або двох протилежних стінках, то ці стінки відзначають як неробочі, виділяючи їх відмітками або свердлуванням, а форму продовжують експлуатувати.

  Якщо відхили від площинності більше 0,09 мм на 100 мм довжини виявлено на двох суміжних стінках, форму знімають з роботи.

  • Якщо при періодичних випробуваннях відхили від перпендикулярності суміжних стінок форм перевищують 0,75 мм на 100 мм довжини, а відхили внутрішніх лінійних розмірів перевищують ±0,75 % розміру або ±1,5 мм, форму знімають з роботи.
  • Виробник поставляє форми в обсязі, зазначеному в замовленні споживача, і супроводжує документом про якість, у якому вказує:
  • найменування й товарний знак підприємства-виробника;
  • марку форми;
  • дату випуску;
  • познаку цього стандарту.

  2.6 Споживачеві надається право робити контрольну перевірку форм, зазначених у замовленні, на відповідність вимогам цього стандарту.

  • Для контрольної вибіркової перевірки від замовлення, але не більше ніж від 100 форм, відбирають 10% форм, але не менше п'яти.
  • Якщо при контрольній перевірці хоча б одна форма не відповідає вимогам цього стандарту, то необхідно провести повторну перевірку подвоєної кількості форм, відібраних від кількості, що перевіряється (замовлення) форм.
  • При незадовільних результатах повторної перевірки форми приймають поштучно.

  3 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  3.1   Засоби вимірювання

  Лінійки згідно з ГОСТ 427. Штангенциркулі відповідно до ГОСТ 166. Штангенглибиноміри згідно з ГОСТ 162. Нутроміри відповідно до ГОСТ 10. Щупи згідно з ТУ 2-034-225.

  Лінійки 1-го класу точності відповідно до ГОСТ 8026. Профілометри-профілографи згідно з ГОСТ 19300. Зразки шорсткості поверхні відповідно до ГОСТ 9378. Ваги для статичного зважування згідно з ГОСТ 23711. Косинці перевірочні 2-го класу точності відповідно до ГОСТ 3749.

  Нестандартизовані засоби вимірювання лінійних розмірів, що пройшли метрологічну атестацію відповідно до ГОСТ 8.326.

  • Застосовувані засоби вимірювання геометричних розмірів повинні забезпечувати похибку вимірювання не більше 1/3 допуску вимірюваного параметра форми.
  • Лінійні розміри форм і їх деталей перевіряють лінійками, штангенциркулями, штангенглибиномірами й нутромірами.
  • Зазори в місцях прилягання розбірних вузлів і деталей перевіряють щупом.
  • Відхили від площинності щодо кутових точок і увігнутість (опуклість) робочих поверхонь форм типів ФК і ФП визначають за додатком 1.
  • Відхили від перпендикулярності форм типів ФК і ФП визначають за додатком 2.

  3.7   Відхили від прямолінійності утворюючого циліндра у формах типу ФЦ  визначають перевірочною лінійкою типу ЛД і щупом.

  • Радіус сполучення внутрішніх граней нерозбірних елементів форм контролюють шаблоном.
  • Шорсткість робочих поверхонь форм перевіряють профілометром-профілографом або за допомогою зразка шорсткості поверхні.
  • Якість зварних швів перевіряють відповідно до ГОСТ 3242.
  • Лакофарбові покриття перевіряють згідно з ГОСТ 9.302.
  • Коефіцієнт лінійного розширення й водопоглинання неметалевих матеріалів перевіряють відповідно до вимог стандартів на конкретні матеріали.
  • Масу форм контролюють вагами статичного зважування.

  4 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

  • Транспортування форм здійснюють будь-яким видом критого транспорту в умовах, що виключають їх корозію й механічні ушкодження.
  • Зберігання форм - за групою умов С згідно з ГОСТ 15150.

  5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

  • При експлуатації форм повинні виключатися порушення внутрішніх геометричних параметрів і ушкодження форм при чищенні, складанні, розбиранні, ущільненні бетонної суміші, а також транспортуванні.
  • Чищення робочих поверхонь форм не допускається сталевими скребачками. Для цих цілей слід застосовувати скребачки або щітки з дерева або полімерних матеріалів.
  • Неробочі поверхні форм слід очищати відразу після формування бетонного зразка.
  • Змащення перед кожним циклом формування слід робити тонким рівномірним шаром.

  Як змащення слід застосовувати мастильні суміші, які використовують при виробництві збірного залізобетону.

  6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  • Виробник гарантує відповідність форм вимогам цього стандарту при дотриманні споживачем правил транспортування, зберігання й експлуатації, установлених цим стандартом.
  • Гарантійний термін служби форм - 12 місяців від дня уведення форми в експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня відвантаження споживачу.


  ДОДАТОК 1

  (обов'язковий)

  ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛІВ ВІД ПЛОЩИННОСТІ ВІДНОСНО КУТОВИХ ТОЧОК ТА УВІГНУТОСТІ (ОПУКЛОСТІ) ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ФОРМ

  1 Вимірювання відхилів від площинності виконують приладом НПЛ-1* (рисунок 4) або приладом іншого типу, що має три фіксовані опори по кутах і не менше двох індикаторів годинникового типу згідно з ГОСТ 577.

  2 Перед вимірюванням форми прилад установлюють на перевірочну плиту відповідно до ГОСТ 10905. При обпиранні приладу на плиту в трьох точках приводять показання стрілок індикаторів у нульове положення. За відсутності перевірочної плити допускається встановлювати прилад на дзеркало розміром, що перевищує відстань між кутовими опорами не меншу ніж на 20 мм.

  Примітка.Можливість використання дзеркала як перевірочної плити визначають зсувом приладу після установлення стрілок індикаторів на нуль на 10 мм - 15 мм у різні сторони. Якщо при цьому стрілки індикаторів відхиляються від нульового положення не більше ніж на 0,5 поділки, то дзеркало придатне для використання.

  • Прилад приставляють до вимірюваної стінки форми й фіксують обпирання в трьох точках. Слідом за цим знімають відліки по двох індикаторах.
  • Відхили від площинності відносно кутових точок (А) визначають за формулою:

  5 Увігнутість (опуклість) (В) визначають за формулою:

  де О2 - показання індикатора, установленого в середині діагонального ребра, мм.

  Негативне значення Впоказує, що стінка увігнута, а позитивне - опукла.

  • Параметри Аі Впорівнюють із граничними відхилами від площинності згідно з 1.3.4.2 та 2.3 цього стандарту.
  • Відхили від площинності у формі перевіряють по всіх стінках, що є робочими.
  • При періодичних випробуваннях у споживача значення Аі В заносять у журнал, де, крім того, указують дату перевірки, марку форми та її інвентарний номер, а також роблять відмітку про ухвалене рішення.


  ДОДАТОК 2

  (обов'язковий)

  ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛІВ ВІД ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТІ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ФОРМ

  1 Вимірювання відхилів від перпендикулярності виконують приладом НП-1* (рисунок 5) або приладом іншого типу, що має три фіксовані опори: дві - на горизонтальній та одну - на вертикальній полиці, де закріплений індикатор годинникового типу згідно з ГОСТ 577.

  • Перед вимірюванням прилад установлюють у вертикальне положення на перевірочну плиту згідно з ГОСТ 10905 або дзеркало (див. додаток 1) і приставляють до третьої опори перевірочний косинець типу УП 90° відповідно до ГОСТ 3749. Косинець при цьому обпирається у вимірювальний стрижень індикатора, стрілку якого приводять у нульове положення.
  • Приладом, поверненим на 90°, визначають відхил від перпендикулярності суміжних стінок форми. Для цього прилад притискають двома фіксованими опорами до однієї зі стінок і третьою опорою до суміжної стінки. Одночасно знімають показання індикатора.

  Примітка.У формі висотою 100 мм відхили від перпендикулярності визначають в одному перерізі на відстані 20 мм - 40 мм від верху, а у формі висотою більше 100 мм - у двох перерізах, розташованих на такій самій відстані від верху й низу.

  4  Відхили від перпендикулярності (С) визначають за формулою:

  • Значення С порівнюють із відхилом від перпендикулярності, визначеним відповідно до 1.3.4.3 і 2.4 цього стандарту.
  • Відхили від перпендикулярності у формі перевіряють по всіх стінках, що є робочими.
  • При періодичних випробуваннях у споживача значення С заносять у журнал, де, крім значення, указують дату перевірки, марку й інвентарний номер форми, а також відмітку про ухвалене рішення.


  ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ

  Позначення НТД, на який дано посилання

  Номер пункту, підпункту, додатка

  ГОСТ 8.326-78

  3.1

  ГОСТ 9.014-78

  1.6.2

  ГОСТ 9.032-74

  1.3.6

  ГОСТ 9.104-79

  1.3.6

  ГОСТ 9.302-88

  3.11

  ГОСТ 9.402-80

  1.3.6

  ГОСТ 10-88

  3.1

  ГОСТ 162-80

  3.1

  ГОСТ 166-80

  3.1

  ГОСТ 380-88

  1.3.2.1; 1.3.2.2

  ГОСТ 427-75

  3.1

  ГОСТ 577-68

  Додатки 1, 2

  ГОСТ 1050-88

  1.3.2.2; 1.3.2.3

  ГОСТ 2246-70

  1.3.5.1

  ГОСТ 2789-73

  1.3.3.2

  ГОСТ 3242-79

  3.10

  ГОСТ 3749-77

  3.1; додаток 2

  ГОСТ 4784-74

  1.3.2.1

  ГОСТ 5264-80

  1.3.5.1

  ГОСТ 8026-75

  3.1

  ГОСТ 9378-75

  3.1

  ГОСТ 9467-75

  1.3.5.1

  ГОСТ 10180-89

  1.2.4; 1.3.1.1

  ГОСТ 10905-86

  Додатки 1, 2

  ГОСТ 14192-77

  1.6.1

  ГОСТ 14771-76

  1.3.5.1

  ГОСТ 15150-69

  4.2

  ГОСТ 19300-86

  3.1

  ГОСТ 23245-76

  1.6.1

  ГОСТ 23711-79

  3.1

  ТУ 2-034-225-87

  3.1

  Код УКНД: 91.100.30

   

  Ключовіслова:форми для виготовлення контрольних зразків бетону, технічні вимоги, приймання, методи контролювання.

   

  * Креслення розроблені КТБ Мосоргбудматеріалів і поширюються ЦІТП Держбуду СРСР. Альбом 2 "Форми сталеві для виготовлення контрольних зразків бетону до ГОСТ 10180-89. Випуск 2.Прилади вимірювальні НПЛ-1 і НПР-1 для контролю якості форм згідно з ГОСТ 22685-89".

  * Креслення розроблені КТБ Мосоргбудматеріалів і поширюються ЦІТП Держбуду СРСР. Альбом 2 "Форми сталеві для виготовлення контрольних зразків бетону до ГОСТ 10180-89. Випуск 2. Прилади вимірювальні НПЛ-1 і НПР-1 для контролю якості форм згідно з ГОСТ 22685-89".

Контакти

Телефон: +380631058224

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська 1